Üdvözöljük Szépkorú Hálózatunknál

Egyedülálló értékteremtés kapcsolatépítés útján

Helyszín

7624 Pécs, Ifjúság útja 11/2. emelet

Email

szepkoruhalozat@gmail.com

Önkormányzattól igényelhető szociális támogatások

/
Önkormányzattól igényelhető szociális támogatások

Önkormányzattól igényelhető szociális támogatások

Kategória

Szociális támogatás

Elérhetőség

Illetékes Területi Szociális Központok

Bemutatkozás

A lakóhely önkormányzatától számos szociális támogatást igényelhetnek a rászorulók. A Pécsett elérhető lehetőségeket a „Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2015. (ll.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról” alapján válogattuk össze:  

Lakhatási támogatás 

A lakhatási támogatás olyan hozzájárulás, amely a szociálisan rászorulók részére nyújtható a háztartás tagjai által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik (pl. közüzemi díjak, tüzelőanyag) viseléséhez. 

Ápolási támogatás 

Az ápolási támogatás olyan anyagi hozzájárulás, amelyet a tartósan beteg személy otthoni ápolását vagy állandó és tartós felügyeletét ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosít a város.  

Gyógyszertámogatás 

A gyógyszertámogatás értelemszerűen a szociálisan rászoruló személyek részére nyújtott anyagi támogatás a gyógyszerköltségek viseléséhez.  

Adósságcsökkentési támogatás 

Az adósságcsökkentési támogatás a közüzemi szolgáltatási díjak tartozásának enyhítésére szolgáló, a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás. 

Rendkívüli települési támogatás 

Ez a támogatás eseti anyagi segítség átmenetileg anyagi segítségre szoruló személyek, családok, gyermeket gondozók részére, időszakosan létfenntartási gondokkal küzdők részére. Egyik formája a temetési hozzájárulás.   

Köztemetés 

Köztemetés abban az esetben igényelhető, ha az eltemettetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. A köztemetés költsége méltányosságból elengedhető, csökkenthető, vagy részletfizetés engedélyezhető. 

További információ és igényléssel kapcsolatos információ a lakóhely szerinti területileg illetékes Területi Szociális Központoktól kapható: 

I. sz. Területi Szociális Központ 

Pécs, Dobó I. u. 89. 

Tel: (06 72) 513 527 

II. sz. Területi Szociális Központ 

Pécs, Sarolta u. 2. 

Tel: (06 72) 412 572 

III. sz. Területi Szociális Központ 

Pécs, Esztergár L. u. 19. 

Tel: (06 72) 535 213